Waterzuivering

W A T E R   I S   E E N   G R O N D S T O F

Water is de belangrijkste grondstof voor uw carwash. Een grondstof die steeds schaarser en duurder wordt!

U wil uw bestaande waterhuishouding optimaliseren?

CTP  analyseert uw carwash, evalueert de mogelijkheden tot verbetering en voert ze samen met u uit:

  • Meer rendement van de bezinkingsputten,
  • Industriële beluchters met hoog rendement en laag energieverbruik,
  • Geurbestrijding,
  • Optimalisatie van inkomende waterkwaliteiten (stads- bron- en regenwater),
  • Uitgebreide kennis en ervaring in het dimensioneren en optimaliseren van pompen en cyclonen.

U wil een nieuw waterhergebruiksysteem?

Werkingsprincipe:

Stap 1   : het scheiden van de vaste deeltjes,
Stap 2   : beluchten,
Stap 3   : filtratie van de biologische massa.

Het scheiden van vaste deeltjes:

Bezinking (met of zonder vlokmiddel) heeft een bepaalde tijd nodig. Het volume van de bezinkingsput optimaal benutten is dus noodzakelijk.
Water kiest steeds te kortste weg.
Daarom bouwt CTP een centrale toevoer en gecentreerde afvoer van het water. Het rendement wordt vervijfvoudigd!

Beluchten:

Niet enkel het volume lucht, ook de grootte van de luchtblazen bepalen het rendement van een beluchtingssysteem.
CTP plaatst enkel industriële beluchters. Deze dompelbeluchters zuigen lucht aan en mengen het intensief met het water waardoor een maximale verzadiging van microbubbels lucht in water gegarandeerd is.
Een goed beluchting is noodzakelijk voor twee redenen: het voorkomen van geurhinder en afbraak van de COD- vervuiling.

Filtratie van de biologische massa:

Om het biologisch slib na het beluchtingsproces uit het circuit te halen, is een filtratie aangewezen.
CTP kiest voor zelfreinigende zandfilters: robuust, betrouwbaar en eenvoudig.

CTP kiest voor industriële materialen:

Robuuste pompen,
Industriële beluchters,
Gekende druk- niveau- debiet en wateranalyse sensoren,
Standaard waterkleppen, balkeerkleppen, perslucht- en elektrische onderdelen